Zie hier nog enkele belangrijke tips voor verdere opvolging van de reeds geplaatste zonnepanelen!

Beste klant,

We zijn blij jullie sinds kort of al veel langer als klanten van zonnepanelen te mogen begroeten. In navolging van onze ambitie om steeds kwaliteitsvolle service te leveren aan onze klanten informeren we jullie dan ook graag over een aantal zinvolle en jaarlijkse terugkerende controles. deze zorgen voor de veiligheid en het economisch rendement van jullie investering.

Als goed huisvader is het dan ook zinvol om jaarlijks een aantal visuele controles en handelingen uit te voeren:

  • Visuele inspectie en controle van de omvormer, connectoren en zekeringskast (ziet alles er nog oké uit, netjes en ontdaan van stof?)
  • Controle ven de differentieel (gebruik de testknop ter controle van de goede werking)
  • Controle van de weergave van jullie opbrengsten (display omvormer of via de app)
  • Stofvrij maken van de omvormer (goede werking van de ventilator blijft zo perfect werken)
  • Controle op aanwezigheid van de schema’s en keuringsverslag bij de omvormer
  • Visuele controle buiten van de zonnepanelen zelf en eventueel bekabeling

Mvg Bestuurders ME Technics